Lista aktualności Lista aktualności

Akcja „Cross”

15 kwietnia br. na terenie leśnictw: Harbutowice, Lipnik, Ukleina, Łętownia i Toporzysko leśnicy z nadleśnictw: Myślenice, Nowy Targ, Limanowa i Niepołomice wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Jordanowie oraz Komisariatu Wodnego Policji przeprowadzili akcję „Cross”.

Celem akcji była ochrona lasu i korzystających z lasu turystów przed zagrożeniami ze strony miłośników crossów i quadów.

W wyniku podjętych działań stwierdzona 29 wykroczeń, zatrzymano 17 osób, nałożono 11 mandatów karnych i 6 pouczeń.

Crossowcy i quadowcy korzystający z lasu w sposób niedozwolony przyczyniają się do niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin i grzybów, płoszenia  dziko żyjących zwierząt, hałasowania oraz stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia korzystających z lasu ludzi.

Nadleśnictwo Myślenice  zwraca uwagę, że nielegalna jazda po lesie jest zabroniona na podstawie art. 29 ustawy o lasach, jak również stanowi wykroczenie.

Zgodnie bowiem z  art.  161 kodeksu wykroczeń: Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.