Lista aktualności Lista aktualności

NARADA „POŻARNICZA” W MYŚLENICACH

W dniu 17.03.2018 r. w remizie OSP Myślenice Dolne Przedmieście odbyła się „Narada roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach z prezesami i naczelnikami jednostek OSP oraz funkcyjnymi zarządów gminnych ZOSP RP z terenu pow. myślenickiego". W naradzie uczestniczyli również zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych powiatu Myślenickiego.

Na tejże naradzie po wysłuchaniu referatów dotyczących podsumowania zadań wykonywanych przez strażaków w 2017 roku głos zabrał między innymi Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślenice. Nadleśniczy korzystając z zaproszenia przedstawił ogólną charakterystykę Nadleśnictwa, jego specyfikę oraz problemy z jakimi leśnicy myśleniccy borykają się na co dzień. Podziękował strażakom za pomoc w ochronie dobra jakim są polskie lasy. Z kolei przedstawicielom władz samorządowych podziękował za współpracę i pomoc w rozwiązywaniu problemów gospodarczych, które dotykają Lasy Państwowe Nadleśnictwa Myślenice. W głównej mierze dotyczyło to kwestii dojazdu do poszczególnych kompleksów leśnych i wywozu surowca drzewnego pozyskanego w lasach Państwowych Nadleśnictwa Myślenice, a przeznaczonego przede wszystkim na potrzeby lokalnego rynku drzewnego. Ze względu na specyfikę terenu nadleśnictwo Myślenice zarządza mieniem Skarbu Państwa zlokalizowanym w 185 różnych kompleksach leśnych na terenie 26 Gmin.