Lista aktualności Lista aktualności

Warsztaty szkoleniowe z drogownictwa leśnego

Na terenie Nadleśnictwa Myślenice w dniach 12 – 14 sierpnia 2019 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe z drogownictwa leśnego.

Warsztaty szkoleniowe dla pracowników nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie dotyczyły m. in. zagadnień oznakowania dróg leśnych, planowanych zmian wytycznych co do utrzymania i remontów obiektów infrastruktury.

Pierwszego dnia wykład na temat kierunków rozwoju infrastruktury w Lasach Państwowych przedstawił Piotr Młynarczyk naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. O nowatorskiej metodzie wywozu drewna przy zastosowaniu drewnianych płyt drogowych opowiedział Miłosz Karłowski specjalista Wydziału Infrastruktury Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Wykład na temat działań przeciwerozyjnych na drogach leśnych poprzez zastosowanie wodospustów przedstawił dr hab. Grzegorz Trzciński z Katedry Użytkowania lasu Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dzień drugi warsztatów obejmował program terenowy. Uczestnicy zapoznali się z powstałymi w ostatnich latach inwestycjami drogowymi na terenie leśnictwa Lipnik, Węglówka i Sidzina w Nadleśnictwie Myślenice oraz na budowanej nowej drodze na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ.

W trzecim dniu odbyły się wykłady o zasadach udostępniania dróg leśnych do ruchu publicznego, o nowych oznakowaniach dróg leśnych i obowiązkach zarządców nieruchomości drogowych.

Warsztaty zakończyły się przedstawieniem uwag zebranych do Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowli w PGL LP oraz panelem dyskusyjnym podsumowującym całość warsztatów.