Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca Nadleśnictwa Myślenice ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej - Kołem Myślenice

W dniu 2 lipca 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Myślenice zostało zawarte porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Myślenice a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej - Kołem Myślenice.

Ze strony Nadleśnictwa Myślenice porozumienie to podpisał Nadleśniczy Tomasz Bartko a ze strony Koła ŚZŻAK - Prezes Koła Jacek Ingarden.

Porozumienie dotyczy  dotyczący  współpracy Nadleśnictwa i Koła ŚZŻAK w zakresie:

- Współorganizacji imprez patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem upamiętniania działań polskiej partyzantki na terenie Nadleśnictwa Myślenice,

 - Patronatu i wsparcia Koła ŚZŻAK nad inicjatywami Nadleśnictwa Myślenice dotyczących tworzenia i utrzymania miejsc pamięci narodowej, przygotowaniu opracowań dotyczących tych miejsc i ich prawidłowego oznakowania (w tym  kodami QR), weryfikacji  tablic pamięci,

- Współpracy w organizowaniu rajdów historycznych, marszów na orientację oraz wszelkich zajęć z udziałem młodzieży i współpracujących organizacji proobronnych na terenie Nadleśnictwa Myślenice,

- Wspólnych  relacji z odbywających się imprez i wydarzeń patriotycznych - w tym  relacji zamieszczanych na portalach społecznościowych,

- Wspólnego  organizowania zajęć dla młodzieży związanych z poszerzaniem wiedzy o lesie - nawiązywania i utrzymywania kontaktu z placówkami oświatowymi z udziałem Koła ŚZŻAK.