Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikacja

Pozyskiwanie drewna w Lasach Państwowych odbywa się zgodnie z międzynarodowymi zasadami: zachowania trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Potwierdzają to przyznawane regionalnym dyrekcjom LP certyfikaty.

CERTYFIKAT PEFC                                                             

     

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certyfikat Gospodarki Leśnej  PEFC Nr CSL/723/2014 r. ważny od 12.11.2014 do 11.11.2017 roku.

Certyfikat został przyznany przez Urząd Dozoru Technicznego - Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krakowie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".  

      PEFC to organizacja pozarządowa utworzona w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej. Pełni ona funkcję międzynarodowej organizacji, której celem jest ocena i wzajemne uznawanie krajowych systemów certyfikacji leśnej. Te krajowe systemy muszą opierać się na międzyrządowych procesach promowania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej.

CERTYFIKAT FSC                                                               

       

Drewno pozyskane w Lasach Państwowych RDLP w Krakowie pochodzi z lasów o prawidłowo i racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej  zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie  posiada Certyfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065 ważny od 02.12.2013 do 01.12.2018r. FSC 100% .

Certyfikat potwierdza, że gospodarka leśna jest prowadzona racjonalnie, przez właściwie przygotowanych specjalistów, w poszanowaniu praw pracowników i interesów lokalnych społeczności.

► Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

resources-to-get