Aktualności

W dniu 16 stycznia 2018 roku w siedzibie Nadleśnictwa Myślenice odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) zorganizowana przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, która miała na celu omówienie i analizę gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie w latach 2008-2017 na podstawie zakończonego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Myślenice na lata 2008-2017 oraz przyjęcie nowego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Myślenice na lata 2018-2027.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna wielko, średnio i małowymiarowego, sadzonek drzew leśnych, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.