Web Content Display

Ekosystemy reprezentatywne

000

Przykłady istniejących ekosystemów o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego (Representative Sample Area).

Zainteresowane strony mogą w sprawie ekosystemów reprezentatywnych kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: myslenice@krakow.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania