Aktualności

W dniu 9 maja 2017 na terenie Nadleśnictwa Myślenice – leśnictwo Harbutowice - odbyła się akcja sadzenia lasu pod nazwą „1000 drzew na minutę".

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż drewna wielko, średnio i małowymiarowego, sadzonek drzew leśnych, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.