Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Myślenice znajduje się następujące ścieżki dydaktyczne:

"Las Tyniec"–  oznakowana trasa z 10-cioma przystankami i tablicami informacyjnymi, wiodąca przez las  liściasty (grąd), tworząca zamknięta pętlę o długości ok. 2 km.

„Las Czasławiec"  - przebiegająca w całości przez kompleks leśny w rejonie Czasławia koło Dobczyc. Ma ona długość około 1,5 km i tworzy zamkniętą pętlę. Na ścieżce jako punkty relaksu i odpoczynku zlokalizowano 12 tablic o zróżnicowanej tematyce - od ogólnych informacji o  lesie po bardziej szczegółowe, dotyczące funkcjonowania ekosystemów leśnych.

„Tokarnia – Groń" przebiega przez malownicze tereny Beskidu Makowskiego (południowe zbocza masywu Kotonia), położone w Gminie Tokarnia (leśnictwo Tokarnia). Na trasie ścieżki zlokalizowanych jest 11 przystanków tematycznych.

Ponadto w leśnictwie Sidzina w Psiej Dolinie znajdują się trzy wiaty turystyczne.